دکتر مهدی نکوئی:
از سال 1375 با آموزش مهارت‌های مشاوره به دانش‌آموزان در مدارس و آموزشگاه‌های سراسر کشور از طریق تلویزیون و همایش‌های حضوری در تهران و اغلب استان‌های کشور، پایه‌ریزی مشاوره‌ی تحصیلی نوین در ایران و تالیف اولین دفتر برنامه‌ریزی تحصیلی و بسیاری کارهای دیگر، لازم بود تا با تغییرات مداوم نظام آموزش و پرورش از سالی به ترمی-واحدی، پیش دانشگاهی به سالی واحدی و در نهایت نظام 6-3-3 و به تازگی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، این آموزش‌ها به مشاوران نیز منتقل شود.
دوره‌ی 1 تا 42 تربیت مشاور تحصیلی از سال 1378 تا 1398 به صورت حضوری در اقصی نقاط کشور برگزار گردید و هزاران مشاور، مبانی مشاوره تحصیلی را از دکتر نکوئی آموختند و از دوره‌ی 43 تربیت مشاور تا کنون، این دوره ها به صورت غیرحضوری و فیلم دوره بر اساس آخرین تغییرات نظام آموزشی و کنکور در اختیار مشاوران تحصیلی و افرادی که تمایل دارند مشاور شوند، قرار می گیرد.