ویدئو آفلاین وبینارهای روان شناسی یادگیری

با توجه به ضرورت آشنایی مشاوران با مباحث روان شناسی بویژه روان شناسی یادگیری و شخصیت برآن شدیم در یک دوره کوتاه 6 ماهه، روزهای چهارشنبه صبح ساعت 6 تا 7 به بررسی و ارائه دو کتاب مهم زیر بپردازیم.

  • کتاب مقدمه ای بر نظریه یادگیری دکتر سیف و کتاب نظریه های شخصیت شولتز را از ابتدای قرن 20 (سال 1900 به بعد) طبق طرح درس زیر مطالعه و بررسی کنیم.

بخش اول :بررسی نظریه های یادگیری / دکتر سیف

۱-ثرندایک
۲-اسکینر ( سمانه مبارکی چون قبلا تو آموزشهای خودتون دیدم )
۳-هال
۴-پاولوف
۵-ری گاتری
۶-ویلیام کی استیس
۷-گشتالت ( محمدمهدی بهارلو)
۸-پیاژه
۹-تولمن
۱۰-بندورا (راحله حمزه پور)
۱۱-خبرپردازی
۱۲-دونالد هب
۱۳-رابرت سی

بخش دوم :نظریه های شخصیت / شولتز

۱-بررسی شخصیت
۲-جایگاه شخصیت
۳-تعریفهای شخصیت
۴-سایر عوامل موثر در شخصیت
۵-روشهای پژوهش درباره شخصیت
۶-نظریه ها در شخصیت
۷-ماهیت انسان
۸-نظریات فروید
۹-یونگ
۱۰-آدلر
۱۱-کارن هورنای
۱۲-اریک اریکسون
۱۳-گوردن الپورت
۱۴-کتل
۱۵-ایزنک
۱۶-مدل ۵ عاملی و ۶ عاملی
۱۷-مازلو
۱۸-کارل راجرز
۱۹-جورج کلی
۲۰-اسکینر
۲۱-بندورا
۲۲-نظریات کوچک
۲۳-اریک فروم
۲۴-هنری مورای
۲۵-دورنمای شخصیت

نظرات